Katolickie Liceum Ogólnokształc±ce w Szczecinie

Klasa IVA - ogólna

1997-2001

Bednarek Marek Błażczak Kinga Cieloszyk Małgorzata
Gawinek-Samelczak Paweł G±siorowski Adam Gorczyńska Marta
Jankun Izabela Juchniewicz Magdalena Kołecki Przemysław
Kołodziej Magdalena Kołodziejczyk Adam Kowalczyk Paweł
Kugler Szymon Łajca Anna Popiałkiewicz Daniel
Przybylski Mateusz Ruta Joanna Szulc Sandra
¦ledziewska Agnieszka Talarewska Joanna Zioła Miłosława
Wychowawca: Krzysztof Sobczak

Absolwenci - powrót
Strona główna