Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - ABSOLWENCI

Klasa IIIB - biologiczno-chemiczna

2003/4-2005/6

zdjęcia: Krzysztof Sobczak


Monika Baran

Agnieszka Będzitko

Kacper Gotłas

Adam Jakubowski

Anna Lasocka

Marta Leszek

Wojciech Leśkiewicz

Justyna Majewska

Edyta Markuszewska

Aleksandra Maślach

Sylwia Mądraszewska

Michał Mikołajczak

Joanna Niewiarowska

Hanna Pastucha

Aleksandra Plenzler

Elżbieta Rawicka

Justyna Sekuła

Natalia Śmiałowska

Sandra Storczyk

Klaudyna Świderska

Bartosz Sztadilów

Magdalena Wiatrek

Miłosz Wojciechowski

Krzysztof Woroniak

Ada Zajączkowska
Rok rozpoczęcia: 2003/4
Rok zakończenia: 2005/6

Wychowawczyni:
Marta Fenrych


Strona główna