Spotkanie integracyjne klasy 2b - kwiecieñ 2005Rozmiar: 19460 bajtów Rozmiar: 11630 bajtów Rozmiar: 18824 bajtów
Rozmiar: 19360 bajtów Rozmiar: 10211 bajtów Rozmiar: 14914 bajtów
Rozmiar: 14649 bajtów Rozmiar: 8879 bajtów Rozmiar: 15758 bajtów
Rozmiar: 18581 bajtów Rozmiar: 18917 bajtów Rozmiar: 19795 bajtów
liceum niby katolickie, a ĉwczenia yogi siê uprawia
Rozmiar: 19883 bajtów
psipsiació³ki
Rozmiar: 11557 bajtów Rozmiar: 8559 bajtów
Rozmiar: 9662 bajtów
impreza by³a niez³a - ksiħdz siê dwoi³ w oczach
Rozmiar: 11485 bajtów
... i obraz jakiĥ taki zamazany...
Rozmiar: 13849 bajtów
... i wyraz oczu jakiĥ taki...
Rozmiar: 10343 bajtów Rozmiar: 12633 bajtów Rozmiar: 17606 bajtów
cia³o pedagogiczne (fargment:)
Rozmiar: 12107 bajtów Rozmiar: 22510 bajtów Rozmiar: 17843 bajtów
Rozmiar: 10305 bajtów Rozmiar: 10505 bajtów Rozmiar: 8606 bajtów
Rozmiar: 16875 bajtów Rozmiar: 13317 bajtów ... no i gucio - do nastêpnego razu
copyright: Mi³osz :)

Powrót na poczħtek galerii

Strona g³ówna