Krzyż maltański

WIGILIA MALTAŃSKA

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym


Trzy dni przed szczególnym dniem Wigilii Narodzenia Pańskiego w gościnnych salach KLO spotkali się wolontariusze Maltańskiej Służby Medycznej I grono uczniów Katolickiego Gimnazjum I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Uczniowie obu szkół przeszli szkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej zorganizowane w Gimnazjum Katolickim, a prowadzone przez członków Maltańskiej Służby Medycznej - Pana dr Marcina Wiśniowskiego i pana Tomasza Czerniewskiego, oraz z pozytywnym wynikiem zdali trudny egzamin.

Gościem specjalnym naszego spotkania był pan Lech Sulimierski, Kawaler Maltański i Komendant Zachodniopomorskiego oddziału MSM. Naszymi Gośćmi byli także: pan dr Jerzy Sieńko (vice-komendant), pan dr Marcin Wiśniowski, pan Artur Kwiatkowski (vice-komendant) oraz grono studentów US, wolontariuszy MSM. Spotkanie modlitwa rozpoczął ksiądz dyrektor Andrzej Dymer, specjalne słowa zachęty do pracy na rzecz potrzebujących skierował do nas Pan Lech Sulimierski, a Pan dr Jerzy Sieńko opowiedział o ambitnych i godnych wsparcia planach powołania w Szczecinie Szpitala Maltańskiego. Idea ta cieszy się poparciem księdza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego oraz dużego grona lekarzy związanych z Pomorską Akademią Medyczną gotowych pracować w tym szpitalu na zasadach wolontariatu, pełnić tam dyżury nie pobierając wynagrodzenia. Idea ta bardzo nam się spodobała - grupa koleżanek i kolegów już zgłosiła gotowość do współpracy.

Spotkanie stało się okazją do zawarcia nowych znajomości i integracji środowiska MSM w Szczecinie, atmosferę przyjaźni stwarzało też wspólnie śpiewane kolęd - dziękujemy bardzo Panu Waldemarowi Cieślokowi - znalazł czas, przyszedł, pograł i pośpiewał z nami, z przyjemnością słuchaliśmy też świetnego wykonania kolęd przez zespół "Czarodziejskie Flety", które tworzą uczennice Katolickiego Gimnazjum. O efektowny i godny szczególnej okazj i wygląd stołu zadbały nasze mamy i pani Krystyna Sadowska - wszystkim serdecznie dziękujemy.
Pani Krystyna Sadowska by też współinicjatorką pomysły szkolenia MSM. Jej należą się podziękowania za to, że zorganizowała naszą grupę, brala udział w kursie, dopingowała nas nas do wysiłku, gdy byliśmy bardzo zmęczeni i pomagała edukatorom MSM przypominając nam wiedzę, którą zdobyliśmy na lekcjach PO. Bez jej serdecznego wsparcia kurs nie zakończyłby się takim sukcesem - zdaniem egzaminu przez wszystkich uczniów KLO. Wokół Pani Profesor tworzy się kolejna grupa osób chętnych do udziału w szkoleniu.
Następne spotkanie zaplanowaliśmy na luty 2006 - będzie się łączyło z wręczeniem nam, uczestnikom kursu, dyplomów I ustaleniu dalszych działań, włączamy się bowiem do prac Maltańskiej Służby Medycznej.


Joanna Kościelna

zdjęcia z Wigilii Maltańskiej
  • Jeśli chcesz włączyć się do MSM - informacje: p. Krystyna Sadowska, Joanna Kościelna
  • Jeśli jeszcze się zastanawiasz i nie wiesz, czym jest MSM i Zakon Maltański, zobacz " strony maltańskie ":
    Strona główna