16 czerwca 2007r. spotkali siê Absolwenci rocznika 1992-1996
Katolickiego Liceum Ogólnokszta³cħcego w Szczecinie

a jak bylo... sami zobaczcie
zdjêcia: KatarzynaP
Rozmiar: 60717 bajtów
Rozmiar: 89814 bajtów
Rozmiar: 29182 bajtów
Rozmiar: 53613 bajtów
Rozmiar: 71982 bajtów
Rozmiar: 34702 bajtów
Rozmiar: 83504 bajtów
Rozmiar: 96303 bajtów
Rozmiar: 100555 bajtów
Rozmiar: 74747 bajtów
Rozmiar: 92612 bajtów
Rozmiar: 40534 bajtów
Rozmiar: 76793 bajtów
Rozmiar: 81264 bajtów
Rozmiar: 93032 bajtów
Rozmiar: 89333 bajtów
Rozmiar: 83052 bajtów
Rozmiar: 55702 bajtów

dzia³ ABSOLWENCI
Galeria
Strona g³ówna