„6 grudnia - jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie.

I każde dziecko prezent dostanie.”

 

 

C:\Users\Właściciel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YKXU0G1R\MCj04235130000[1].wmf

 

Dyrekcja

Katolickiego Licem Ogólnokształcącego

w Szczecinie

 

Pragniemy w imieniu własnym i wychowanków świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie,

 podziękować

młodzieży ze Służby Maltańskiej a także Pani mgr Krystynie Sadowskiej,

którzy w dniu 08.grudnia 2008r. przybyli do nas z mikołajkowymi upominkami

w postaci zabawek i słodyczy.

Przyczynili się tym gestem do wielkiej radości uczniów.

 

Wychowawcy w świetlicy szkolnej

 

 

 

 

 

strona główna

Galeria