2011-03-15, Zachodniopomorski Konkusu Wiedzy o Podatkach
oganizowany przez Krajow Izbę Doradców Podatkowych
pod patronatem Kuratora Oświaty.

uczestnicy: Adrianna Adameczek, Marta Lango, Maciej Bartłomiejczyk i Rafał Sikorski
Opiekunka: p. Justyna MuraszewskaGaleria
Strona główna