Wręczenie nagrody Prezesa Rady Ministrów Pawłowi Żelaznemu

fot. Magdalena Biskup
Galeria Strona główna