Katolickie Liceum Ogolnokształczące w Szczecinie - kadra
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jeśli kogoś z Was nie umieściłem w poniższej tabeli (lub zamieszczone informacje są niepełne), to z banalnego powodu braku danych.
I jeśli mi ich nie dostarczycie to tak pozostanie:)
lapiskorski@gmail.com,  gg:684329,  kom:505801083
L.P. Tak się nazywają,   tu się uczyli
(uczelnia, kierunek studiów),
tak się przygotowywali do pracy (kwalifikacje pedagogiczne), tego uczą, ...a tak wyglądają.
1 Maciej Muszyński Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Historii
mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym dyrektor
filozofia, historia
2 Magdalena Biskup Uniwersytet Szczeciński
 Wydział Biologii i Nauk o Morzu
mgr biologii z przygotowaniem pedagogicznym Zastępca dyrektora szkoły,
biologia
3 Agata Adamowicz Uniwersytet Szczeciński
 Wydział Filologiczny
mgr filologii angielskiej
z przygotowaniem pedagogicznym
język angielski
4 Wioletta Augustyn Uniwersytet Szczeciński
 Wdział Nauk Przyrodniczych
mgr wychowania fizycznego
z przygotowaniem pedagogicznym
wychowanie fizyczne
5 Łukasz Bożykowski Uniwersytet Szczeciński
 Wydział Nauk Ścisłych
mgr matematyki
z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
6 Marta Fenrych Uniwersytet Szczeciński mgr fizyki
z przygotowaniem pedagogicznym
fizyka
7 Joanna Grzechulska Uniwersytet Szczeciński
 Filologia Germańska
mgr filologii germańskiej
z przygotowaniem pedagogicznym
język niemiecki
8 Agnieszka Kalbarczyk - Jedynak     fizyka, chemia  
9 Wiesława Kamieniecka Uniwersytet Gdański Wydział Biologii i Nauk o Morzu. Studia podyplomowe: Geografia Morza - Uniwersytet Szczeciński. mgr geografii
z przygotowaniem pedagogicznym
geografia
10 Magdalena Koniarska Uniwersytet Szczeciński, Wydział FilologicznyCertificate of Proficiency in English (CPE) mgr filologii angielskiej
z przygotowaniem pedagogicznym
język angielski
11 Maciej Kopeć Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny mgr historii
z przygotowaniem pedagogicznym
historia
12 Renata Kowlaczyk Pomorska Akademia Pedagogiczna
 w Słupsku
Wydział Matematyczno-przyrodniczy
mgr matematyki
z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka  
13 Marta Łopion Politechnika Warszawska
Zarządzanie i Marketing
Certyficate in Advanced English, Metodyczno-pedagogiczne nauczanie języka angielskiego
mgr zarządzania i marketingu z przygotowaniem pedagogicznym język angielski
14 Justyna Muraszewska Wydział Nauk Przyrodniczych - goegrafia Wydział Ekonomii - marketing i zarządzanie mgr geografii, mgr ekonomii
z przygotowaniem pedagogicznym
podstawy przedsiębiorczości
15 Robert Mrozowski Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
mgr teologii prefekt katecheza
16 Agata Narloch   dr matematyki matematyka  
17 Elżbieta Linartowicz Wyzsza Szkoła Pedagogiczna w Krakowie mgr nauk pedagogicznych pedagog szkolny
18 Mirosława Piaskowska-Majzel Uniwersytrt Szczeciński Filologia Polska mgr filologii polskiej język polski  
19 Agnieszka Pietryka Uniwersytrt Szczeciński Filologia Polska mgr filologii polskiej język polski
20 Katarzyna Piotrowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii Studia podyplomowe - matematyka z informatyką oraz bibliotekoznawstwo mgr chemii z przygotowaniem pedagogicznym biblioteka, chemia
21 Sylwia Potaman Uniwersytet Szczeciński Filologia Polska mgr filologii polskiej język polski
22 Łukasz Piskorski Politechnika Szczecińska Studia podyplomowe: Metody komputerowe w mechanice konstrukcji mgr inż. mechanik z przygotowaniem pedagogicznym informatyka
23 Bożena Pytlowska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Studia podyplomowe. Uniwersytet Szczeciński, plastyka z muzyką mgr sztuki
 z przygotowaniem pedagogicznym
wychowanie muzyczne
24 Berenika Rucińska Katolicki Uniwersytet Lubelski mgr filologii angielskiej
z przygotowaniem pedagogicznym
język angielski
25 Tomasz Sikorski Uniwersytet Szczeciński dr historii i politologii
 z przygotowaniem pedagogicznym
historia
26 Krzysztof Sobczak Uniwersytet Szczeciński
 Filologia germańska
mgr filologii germańskiej
 z przygotowaniem pedagogicznym
język niemiecki
27 Dorota Sroka Uniwersytet Szczeciński
 Wydział Biologii i Nauk o Morzu
mgr biologii
z przygotowaniem pedagogicznym
biologia
28 Małgorzata Świłpa Uniwersytet Szczeciński mgr matematyki
z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
29 Sebastian Świłpa Uniwersytet Szczeciński
 Wychowanie Fizyczne
mgr wychowania fizycznego
 z przygotowaniem pedagogicznym
wychowanie fizyczne
30 Ewa Turek Uniwersytet Jagielloński
 Wydział Filozoficzno - Historyczny Certificate in Advanced English CERTYFICATE GRADE C
mgr historii
 z przygotowaniem pedagogicznym
język angielski
31 Joanna Tymejczyk Politechnika Szczecińska
 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
mgr inż. chemii
 z przygotowaniem pedagogicznym
chemia
Sekretariat Woźni: Administrator sieci
Anna Gzyl Danuta Dawidczyk, Paweł Tański
 Jadwiga Glumińska
Waldemar "Rambo" Trześniowski.
Dawni nauczyciele naszego Liceum
lp Imię Nazwisko Uczelnia Wykształcenie Funkcja/przedmiot  
1 ks. Andrzej Dymer Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie mgr pedagogiki Załozyciel i Dyrektor Szkoły w latach 1990-2007. 
2 Magdalena Chwastek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny Studia podyplomowe - logopedia mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym język polski
 
3 Aleksandra Cieszyńska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym język polski  
4 Waldemar Cieślok Akademia Muzyczna w Poznaniu mgr sztuki wiedza o kulturze
 
5 Marek Czub Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu mgr wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym wychowanie fizyczne  
6 Aleksandra Fenrych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym matematyka
7 Marta Grabowska Uniwersytet Szczeciński mgr biologii z przygotowaniem pedagogicznym
biologia
 
8 Agnieszka Jackowska Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny mgr fililogii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym    
9 Jarosław Jasiński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym historia  
10 Tomasz Kenar Uniwersytet Szczeciński Historia dr historii
z przygotowaniem pedagogicznym
historia
11 Anna Kisielewska Uniwersytet Szczeciński Matematyka Studia podyplomowe z przedsiębiorczości mgr matematykiz przygotowaniem pedagogicznym matematyka,podstawy przedsiębiorczości
12 Justyna Kłopotowska Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Uniwersystet Adama Mickiewicza w Poznaniu dr filologii germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym język niemiecki
13 Mariola Łoczewska Wyższa szkoła Pedagogiczna w Słupsku mgr biologii biologia  
14 ks. Wojciech Manelski Wyższe Arcybiskupie Seminarum Duchowne w Szczecinie mgr teologii awans na zastępcę Drektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczeińsko-Kamińskiej
Wspomnienia o śp. x. Wojciechu Manelskim
15 Katarzyna Misiewicz-Janik Uniwersytet Szczeciński Filologia polska mgr j. polskiego mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym
16 Marta Paluchowska Uniwersytet Szczeciński Filologia angielska mgr filologii angielskiej j. angielskiurlop  
17 Barbara Popiel Uniwersytet Szczeciński Filologia Polska mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym j. polski
18 Artur Rusinek Uniwersytet Szczeciński Wydz. Humanistyczny - filologia angielska licencjat j. angielskiurlop
19 Krystyna Sadowska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Szczecin Wychowanie Fizyczne mgr wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym przysposobienie obronne
20 Anna Stelmach Uniwersytet Szczeciński Wydział matematyki mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym matematyka
21 Teresa Witkiewicz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecin,Wydział Humanistyczny mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym j. polski
22 Jowita Zabuska Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Filologii Klasycznej mgr filologii klasycznej z przygotowaniem pedagogicznym j. łaciński
23 Elżbieta Zwierzyńska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym biblioteka
 
Jeszcze dawniejsi nauczyciele... >>>
Galeria>>>
Strona główna >>>