TERMINY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, FAKULTETÓW

I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 2013/2014

 

KÓŁKO

PROWADZĄCY

TERMIN I SALA

Biologiczne

mgr D. Sroka

Piątek 15.15 – 16.00 – obok s. 14

Biologiczne – fakultet

mgr D. Sroka

Wtorek 8.00 – 9.35

Chemiczne

dr A. Kalbarczyk-Jedynak

Czwartek 7.20 – 8.00, sala 3

Konsultacje 8.00 – 8.45

Chemiczne olimpiada

dr A. Kalbarczyk-Jedynak

Poniedziałek 7.15 – 8.00, sala 3

Wtorek 7.15 – 8.45 sala 3

Fakultet chemia

mgr J. Tymejczyk

Środa 8.05 – 9.35

Fakultet klasy III poziom rozszerzony

mgr S. Potaman

Piątek 8.00 – 9.35 sala 11

Geografia – olimpiada

mgr W. Kamieniecka

Środa 16.00 – 17.00 sala 10

Języka polskiego – koło olimpijskie

mgr S. Potaman

Czwartek 8.00 – 9.45 sala 11

Koło dokumentalno-dyskusyjne

mgr A. Adamowicz

Poniedziałek 16.00 – 17.00

Raz w miesiącu sala 17

Koło turystyczne

mgr Marta Fenrych

mgr Katarzyna Piotrowska

Raz w miesiącu w wybraną sobotę

Matematyka – konkursy

mgr Ł. Bożykowski

Środa 7.15 – 8.45

Matematyka olimpiada

dr Agata Narloch

Poniedziałek 14.00 – kl. II

Czwartek 15.15 – kl. I

Matematyka

dla klas I

dr Agata Narloch

Piątek 14.25

Schola

mgr B. Pytlowska

Środa 8.00 – 8.45

Szkoła sukcesu

mgr J. Grzechulska

Środa 8.00 – 8.45