Rozwojowe tendencje maturalne w KLO,

na tle innych szkół podlegających OKE w Poznaniu

>>>2009-2011<<<    >>>2010-2012<<<    >>>2011-2013<<<

na podstawie danych zamieszonych na stronie
www.oke.poznan.pl

Strona główna