Termin zajęć, przerw w nauce i ferii

 

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna się 1 września 2013 r.
i kończy się 27 czerwca 2014 r.

25 kwietnia 2014 r. koniec nauki w klasach trzecich

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ferie zimowe od 17 lutego do 02 marca 2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od 17 kwietnia – 22 kwietnia 2014 r.

Ferie letnie: od  28 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

 

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

I semestr: 1 września 2013 r. do 27 stycznia 2014 r.

II semestr: 28 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.

Ustny egzamin maturalny: od 5.05 – 30.05.14

Pisemne egzaminy: od 05.05 – 23.05.14

rozdanie matur      -  27.06.2014

Rekrutacja do KLO – kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych:

1.   5,6,7, maja 2014 – matury pisemne j. polski pp, matematyka pp, j. angielski pp, pr (dni wolne dla uczniów klas I i II)

2.   2.05.14 – Święto Flagi

3.   20.12.13 – Wigilia Szkolna (dzień wolny od zajęć edukacyjnych - obecność obowiązkowa)

4.   16.04.14 – Śniadanie wielkanocne (dzień wolny od zajęć edukacyjnych - obecność obowiązkowa)

5.   20.06.14 – wolny po odpracowaniu 26.04.14 – dzień otwarty szkoły

DODATKOWE DNI  WOLNA Z OKAZJI EGZAMINÓW SĄ DLA UCZNIÓW,

A NIE DLA  NAUCZYCIELI.

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

DATA

TEMAT SPOTKANIA

13.09.2013

Spotkanie organizacyjne. Pani Pedagog klasy I

22.11.2013

Analiza wyników nauczania . Pani Pedagog kl. IIIA, III B, III C

31.01.2014

Spotkanie semestralne. Pani Pedagog kl. II A  II B, II C

21.03.2014

 Klasy III spotkanie na miesiąc przed klasyfikacją. Pozostałe klasy  spotkanie informacyjne.

06.06.2014

 

Analiza wyników nauczania na miesiąc przed klasyfikacją w klasach I – II

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

1.  Do 10.01.2014 – wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen semestralnych , oceny ostateczne do 24.01.2014

2.  Do 28.03.2014 – wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach III, oceny ostateczne do 11.04.2014

3.  Do 06.06.2014 - wystawienie ołówkiem ocen końcoworocznych w klasach I-II, oceny ostateczne do 11.06.2014

 

KALENDARIUM SZKOLNE NA ROK 2013-14

 

1.      02.09 - rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2.      09.09 – rada pedagogiczna

3.      13.09 – spotkanie z rodzicami

4.      18.09 – forum szkół katolickich

PAŹDZIERNIK 2013

1.      14.10- Dzień Edukacji Narodowej

2.      21.10 – rada pedagogiczna – szkoleniowa

LISTOPAD 2013

1.      18.11 – rada pedagogiczna

2.      22.11 – spotkanie z rodzicami

GRUDZIEŃ 2013

1.      16.12 – rada pedagogiczna  

2.      20.12 – wigilia szkolna

3.      23.12-31.12 – przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2014

1.      11.01 – BAL KLAS PIERWSZYCH

2.      Do 10.01- wystawienie proponowanych ocen semestralnych, do 24.01 – oceny ostateczne

3.      25.01 – STUDNIOWKA

4.      27.01 – rada klasyfikacyjna

5.      31.01 – spotkanie z rodzicami

LUTY 2014

1.      01.02 – POŁOWINKI

2.      10.02 – rada plenarna

3.      17.02-02.03 – ferie zimowe

MARZEC 2014

1.      17.03 – rada pedagogiczna

2.      21.03 – spotkanie z rodzicami

KWIECIEŃ 2014

1.      Do 28.03 - wystawienie ołówkiem ocen końcoworocznych w klasach III, do 11.04 oceny ostateczne

2.       05.04 - Zakończenie konkursów dla gimnazjalistów

3.      12.04 – dzień otwarty szkoły (odpracowujemy 20.06 – piątek po Bożym Ciele)

4.      14.04 – rada klasyfikacyjna klasy III

5.      17-22.04 – przerwa świąteczna

6.      23.04 – zakończenie roku klas III

 

MAJ 2014

1.      MATURY

CZERWIEC 2014

1.      Do 06.06 – wystawienie ołówkiem ocen końcowo rocznych, oceny ostateczne do 20.06

2.      7.06 – festyn w parafii św. Jadwigi – klasy pierwsze

3.      13 – 18.06 – tydzień wycieczkowy

4.      06.06 – spotkanie z rodzicami

5.      23.06 – rada klasyfikacyjna

6.      27.06 – zakończenie roku szkolnego , rozdanie świadectw maturalnych

7.      30.06 – rada plenarna