…………………………………..                                              Szczecin, …………………...

                (nazwisko i imię/imiona)                                                                                                                    (data)

 

………………………………….

            (adres: ulica, nr domu)

 

………………………………….

          (adres: kod, miejscowość)

 

………………………………….

                    (telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

            Oświadczam, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest szkołą pierwszego wyboru i chcę skorzystać z preferencji w przyjęciu do liceum w roku szkolnym 2014/2015 do klasy ogólnokształcącej, która od drugiej klasy będzie klasą o nachyleniu* ………………………………………………………................ W załączeniu przedstawiam wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

 

 

 

 

Podpis ucznia                                                                                               Podpis rodziców

 

 

………………………….                                                                 ………………………

 

 

 

 

 

 

 

* Prosimy uzupełnić wybierając jedną z poniższych możliwości:

1. matematyczno – ekonomicznym

2. biologiczno – medycznym

3. humanistyczno - prawniczym