Prezydent Rzeczpospolitej odznaczył pośmiertnie
Księdza Wojciecha Manelskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski


Dnia 16 września 2009 r.
zginął śmiercią tragiczną
wieloletni prefekt i katecheta naszego Liceum,
zastępca dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

ksiądz Wojciech MANELSKI

Miał lat 36
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Księże Wojciechu, Wojtku! Do zobaczenia...

Wybór zdjęć x. Wojtka z galerii Liceum
Zdjęcia z pogrzebu śp. księdza Wojciecha
Film o śp. x. Wojciechu
Prezentacja o śp. x. Wojtku
Przyjaciele o śp. x. Wojtku
Archiwalny wywiad z x. Wojtkiem
Piosenka dedykowana śp. x Wojtkowi


>>>Strona główna<<<